Integritetspolicy

Villkor för användning av cookies

Dessa villkor för användning av cookies hos Balticstrade OÜ (organisationsnummer 16357164, nedan kallad SweBalt).

SweBalt ansvarar inte för kakteknik som används av tredje parter. Tredje parter och deras sekretesspolicy behandlas längst ner på webbplatsen i avsnittet om kakpreferenser.

Vad är cookies? Cookies, eller kakor, är små textfiler som lagras på din dator eller annan enhet när du besöker SweBalt webbplatser.

Varför använder SweBalt cookies? Cookies behövs för att förbättra användarupplevelsen på en webbplats. Cookies gör det möjligt för SweBalt webbplatser att komma ihåg dina preferenser när du besöker en webbplats, t.ex. vilket språk du föredrar, eller hjälper att känna igen din enhet. Vi använder den via cookies inhämtade informationen för att förbättra innehållet och användarvänligheten på SweBalt webbplatser samtidigt som cookies även behövs för användningsstatistik. Utan cookies kan det hända att webbplatsens alla funktioner inte är tillgängliga för användaren.

1. Typer av cookies och uppgifter som inhämtas

1.1. Utifrån lagringstid kan cookies delas upp i:

 •  Tillfälliga eller sessionscookies – gör det möjligt att temporärt kartlägga användarens aktiviteter under en webbsession, dvs. från att webbläsaren öppnas tills att den stängs, eller upp till 4 timmar efter det senaste besöket på webbsidan;
 •  permanenta cookies – lagras permanent på användarens enhet under den period som anges i cookien och aktiveras varje gång användaren besöker webbplatsen som lagrat cookien.

1.2. Utifrån vem som skapat cookien kan cookies delas upp i:

 •  förstapartscookies – kommer från den webbplats som du besöker. Webbplatser kan använda dessa cookies för att lagra information som återanvänds nästa gång webbplatsen besöks. När det gäller behandling av personuppgifter lagras cookien av första partens personuppgiftsansvarig (eller dennes personuppgiftsbiträde) som administrerar den besökta webbplatsen;
 •  tredjepartscookies – kommer till exempel från andra webbplatsers annonser som visas på den besökta webbplatsen. När det gäller behandling av personuppgifter lagras en tredjepartscookie av den personuppgiftsansvarige för den berörda webbplatsen, vilket skiljer sig från den som administrerar den besökta webbplatsen. Vi har ingen kontroll över dessa cookies eller hur tredje parter använder dessa. Om du vill ha mer information om hur dessa cookies fungerar och hur du hanterar eller raderar dessa, se Your Online Choices.

1.3. Utifrån de uppgifter cookies inhämtar och deras syfte klassificeras cookies enligt följande:

 •  nödvändiga cookies – behövs för att kunna navigera på webbplatsen, använda dess funktioner och tillhandahålla de tjänster som användaren väljer. Utan dessa cookies kan inte webbplatsen eller de tjänster användaren vill använda inte göras tillgängliga för användaren.

Vilka uppgifter som cookies lagrar beror på den specifika cookien. Normalt lagrar cookies ändringar i användarens sekretessinställningar, information om vilka tjänster användaren vill använda (dvs. information om tjänster), möjliggör inloggning till tjänster (t.ex. genom lagring av användar-ID mm.), upptäcker ev. skadlig användning av webbplatsen (dvs. information om den), särskiljer användare från robotar och inhämtar nödvändig information om hur webbplatsen används. Denna kategori omfattar även cookies som används för att visa och bearbeta icke-personifierad reklam;

 •  statistiska cookies – inhämtar information om hur användare använder webbplatser, t.ex. vilka webbplatser de besöker oftast och vilka felmeddelanden de får från webbplatser. För personifierade analyscookies, se beskrivningen av den senaste cookietypen. En del av den inhämtade informationen är aggregerad och anonymiserad. Syftet med dessa cookies är att förbättra webbplatsernas prestanda;

Statistiska cookies inhämtar uppgifter om besök på och användning av webbplatser (inklusive uppgifter om vilka (under)sidor och webbsidedelar som öppnades). Till exempel inhämtas information om användarens enhet eller användarens interaktion med/upplevelse av webbplatsen (t.ex. felmeddelanden mm.), enhetens IP-adress och platsinformation. IP-adresser är inte tillgängliga för analyscookies;

 •  preferenscookies – dessa cookies gör det möjligt att komma ihåg de val som användaren har gjort (t.ex. textstorlek och andra funktioner som kan ändras på webbplatsen) och användarattribut (t.ex. användarnamn, språk eller land där användaren befinner sig) för att erbjuda en mer personlig och bekväm användarupplevelse;

Preferenscookies, även om de inte ingår bland nödvändiga cookies, är nödvändiga för att garantera att lämpliga lösningar visas för användare. Vilka uppgifter som lagras beror på den specifika cookien. Normalt inhämtas tekniska data om användarens enhet för att kunna välja lämplig videokvalitet, registrera användarens val (t.ex. textstorlek och andra modifierbara funktioner på webbplatsen) och attribut (t.ex. användarnamn, språk, land där användaren befinner sig).

 •  cookies för personifierad reklam (inkl. analys på individuell nivå, spårningscookies) – dessa cookies gör det möjligt att visa personifierad reklam för användaren samt göra marknadsundersökningar och -analyser med hjälp av inhämtade data om användarbeteende och -intressen. De inhämtade uppgifterna kan delas med annonsnätverk och leverantörer av annonseringstjänster.

Cookies för personifierad reklam och cookies för analys på individuell nivå inhämtar information om användarens besök på och användning av webbplatser (dvs. information om intressen och beteende) för att visa annonser som förväntas vara av intresse för användaren (information om hur användaren använder webbplatserna), information om annonser som redan har visats och vilken interaktion de har lett till (dvs. om personen har öppnat annonsen/erbjudandet mm), uppgifter om användarens enhet (för identifiering av användaren t.ex. under nästa besök) mm. Även sociala medier-cookies betraktas som reklamcookies om de inte kopplas till användaren endast av den anledning att användaren vill dela innehåll.

1.4. SweBalt använder ovan beskrivna typer av cookies på sina webbplatser för följande ändamål:

 •  för en smidig funktion av webbplatser och ett smidigt tillhandahållande av tjänsten;
 •  för att förbättra webbplatsernas användarvänlighet och tillgänglighet;
 •  för att visa reklam;
 • för att förbättra webbplatsernas innehåll/tjänsten – statistiska och analyscookies gör det möjligt att förbättra innehållet utifrån antalet visningar. Den ger oss viktig information om vad som väcker intresse för tillfället;
 •  vid behov används personuppgifter som inhämtats med hjälp av cookies som bevis i domstol eller hos andra brottsbekämpande organ (till exempel som bevis på använda dataskyddsrutiner).

2. Rättslig grund för behandling

2.1. SweBalt behandlar personuppgifter i samband med användning av cookies grundat på lämnat medgivande, fullgörande av avtal eller berättigat intresse.

2.2. Medgivande. SweBalt användarna att lämna medgivande till användning av cookies för personifierad reklam.

2.3. Grunderna för behandling av uppgifter (för berättigat intresse eller fullgörande av avtal) utifrån typen av cookie, om behandlingen inte grundas på medgivande:

 •  nödvändiga cookies – eftersom nödvändiga cookies behövs för att kunna tillhandahålla tjänsten, som inte fungerar utan dessa, krävs inget medgivande för att använda dessa cookies. Nödvändiga cookies aktiveras automatiskt och kan inte inaktiveras. Grunden för behandling är antingen ett berättigat intresse eller ett avtal om användning av cookien är nödvändig för att kunna fullgöra ett avtal mellan användaren och ett företag från SweBalt koncernen.
 •  statistiska cookies – användning av statistiska/analyscookies är nödvändig i ett medieföretag för att skapa engagerande innehåll för användaren och säkerställa en bra användarupplevelse. När det gäller dessa cookies grundas behandling av uppgifter på berättigat intresse och användaren ges möjlighet att välja bort dessa cookies.
 •  preferenscookies – även om dessa cookies inte är nödvändiga för tjänstens tekniska funktion behövs preferenscookies för att kunna erbjuda användaren en lyckad tjänst och säkerställa en primär användarkomfort, med tanke på att dessa cookies normalt lagrar preferenser för språk, videokvalitet, sidstorlek mm. Användning av preferenscookies grundar sig på berättigat intresse och användaren kan vid önskemål välja bort dessa cookies.
 • cookies för personifierad reklam (inkl. analys på individuell nivå, spårningscookies) – behandling grundar sig på antingen användarens medgivande eller berättigat intresse. Dessa cookies är inte automatiskt aktiverade, användaren måste godkänna användning av cookies för personifierad reklam. Dessa cookies används för att visa användarna reklam för produkter och tjänster även när de besöker andra webbplatser. Annonserna skräddarsys med hjälp av uppgifter om webbesökarens beteende och intressen, till exempel hur många gånger en användare ser en viss annons. Reklamcookies hjälper oss att mäta effektiviteten av våra marknadsföringskampanjer. Dessutom hjälper visning av reklam från tredje part på våra webbplatser att täcka webbplatsens administrationskostnader, vilket i sin tur gör det möjligt för användare att använda webbplatsen utan någon registrerings- eller användaravgift.

3. Ändring av inställningar för cookies

3.1. SweBalt gör det möjligt för användare att själv styra sin användning av cookies, bl.a. genom att aktivera och inaktivera olika typer av cookies (undantaget nödvändiga cookies). Användaren kan när som helst ändra sina val genom att klicka på länken för cookieinställningar längst ner på webbplatsen.

3.2. Det är även möjligt att hantera cookieinställningar via sin webbläsare:

Denna Webbplats använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevensen på vår webbplats. Läs mer på vår privata sida.